יום ו', ו’ בטבת תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת תוכנית הניסוי מרכז המשאבים גלריית עבודות תלמידים פיתוח מקצועי ואופק חדש חדר מורים יצירת קשר.

מחוז מרכזלמידה בחירוםתקשוב במרכז