יום ה', י’ בסיון תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת תוכנית הניסוי מרכז המשאבים גלריית עבודות תלמידים פיתוח מקצועי ואופק חדש חדר מורים יצירת קשר.

פרוייקט משותף בין ביה"ס "יובלים" ופיקוד העורף מזה מספר שנים מופעל פרוייקט המשותף לביה"ס "יובלים" ולפיקוד העורף. במסגרת הפרויקט משולבים תלמידי "יובלים" במחלקות שונות בבסיס. שילוב התלמידים נעשה בהתאם לכישוריהם, נטיותיהם ורצונם של התלמידים. במסגרת זומתנסים התלמידים בעבודות שונות התורמות לפיתוח הכישורים התעסוקתיים להם יזדקקו בעתיד במעבר לעולם העבודה. אנשי הצוות המלווים את התלמידים ביום השירות מאפשרים לתלמידים להשתלב במספר מחלקות בבסיס ולאו דווקא כקבוצה במקום אחד. בכל מחלקה מתלווים לתלמידים חיילים מפיקוד העורף שקבלו הכשרה לקלוט אותם. התלמידים מתנדבים יום בשבוע למשך מספר שעותואוכלים ארוחת צהרים בחדר האכל הצבאי. הם לובשים מדיםבביה"ס אותםהם אחראים לכבס ולגהץ. התלמידיםהיוצאים לצבא עברו הכשרה לקראת היציאה. נלמדו נורמות התנהגות במקום ציבורי אותן מיישמים ומחזקים במהלך הליווי. כמו כן, הם משתתפים בשיחה קבוצתית שבועית עם יועצת ביה"ס. הקבוצה עובדת על בעיות המועלות ע"י התלמידים וגם דרכן עולים נושאים הקשורים לנורמות התנהגות במקום ציבורי, בחדר אוכל, בתפקוד כללי של מי שיוצא מחוץ לבית הספר, וכן במפגש עם בני גילם שאינם מפגרים. שילוב התלמידים בפיקוד העורף: ·תורם להעלאת הדימוי והערך העצמי של התלמידים בעיני עצמם ואף בעינישאר התלמידים ובני המשפחה. ·תורם לחיזוק עצמאותם ושילובם של תלמידינו בחברה הישראלית. ·תורם ליצירת תחושה של תרומה ושותפות לצבא ולחברה. ·תורם לקירוב והכרות של החיילים עם בני גילם השונים וקבלתם כשווים. חשוב לציין, שלחיילים מפיקוד העורף המלווים את התלמידים יש תחושה שהם תורמים לתלמידים שלנו אך לא פחות מכך הם נתרמים בעצמם מהמפגש עםהאוכלוסייה אותה לא פגשו קודם לכן. במהלך השנה ישנן פעילויות משותפות הנערכות לסירוגין בבסיס או בביה"ס. פיקוד העורף מזמין את התלמידים למסיבות וטקסיםהנערכים בבסיס. מפקד המחנה ערך טקס מרשיםבהשתתפות הורי התלמידים בוהוענקו כומתות כתומות לתלמידים, חולקו תגים ותעודת מתנדב לכל תלמיד. ביה"ס מזמין את חיילי הפיקוד לפעילויות ואירועים שמתקיימים בביה"ס (לדוגמא- מסע אופניים שביה"ס "יובלים" הוביל בעיר רמלה והשתתפו כ-10 חיילים מהפיקוד). הצלחת הפרויקט גורמת סיפוק רב לכולם ואף מדרבנת את התלמידים הצעירים להתנהג בצורה נאותה על מנת שיוכלו להשתלב בעתיד בפיקוד העורף. פרוייקט משותף בין ביה"ס "יובלים" ופיקוד העורף מזה מספר שנים מופעל פרוייקט המשותף לביה"ס "יובלים" ולפיקוד העורף. במסגרת הפרויקט משולבים תלמידי "יובלים" במחלקות שונות בבסיס. שילוב התלמידים נעשה בהתאם לכישוריהם, נטיותיהם ורצונם של התלמידים. במסגרת זומתנסים התלמידים בעבודות שונות התורמות לפיתוח הכישורים התעסוקתיים להם יזדקקו בעתיד במעבר לעולם העבודה. אנשי הצוות המלווים את התלמידים ביום השירות מאפשרים לתלמידים להשתלב במספר מחלקות בבסיס ולאו דווקא כקבוצה במקום אחד. בכל מחלקה מתלווים לתלמידים חיילים מפיקוד העורף שקבלו הכשרה לקלוט אותם. התלמידים מתנדבים יום בשבוע למשך מספר שעותואוכלים ארוחת צהרים בחדר האכל הצבאי. הם לובשים מדיםבביה"ס אותםהם אחראים לכבס ולגהץ. התלמידיםהיוצאים לצבא עברו הכשרה לקראת היציאה. נלמדו נורמות התנהגות במקום ציבורי אותן מיישמים ומחזקים במהלך הליווי. כמו כן, הם משתתפים בשיחה קבוצתית שבועית עם יועצת ביה"ס. הקבוצה עובדת על בעיות המועלות ע"י התלמידים וגם דרכן עולים נושאים הקשורים לנורמות התנהגות במקום ציבורי, בחדר אוכל, בתפקוד כללי של מי שיוצא מחוץ לבית הספר, וכן במפגש עם בני גילם שאינם מפגרים. שילוב התלמידים בפיקוד העורף: ·תורם להעלאת הדימוי והערך העצמי של התלמידים בעיני עצמם ואף בעינישאר התלמידים ובני המשפחה. ·תורם לחיזוק עצמאותם ושילובם של תלמידינו בחברה הישראלית. ·תורם ליצירת תחושה של תרומה ושותפות לצבא ולחברה. ·תורם לקירוב והכרות של החיילים עם בני גילם השונים וקבלתם כשווים. חשוב לציין, שלחיילים מפיקוד העורף המלווים את התלמידים יש תחושה שהם תורמים לתלמידים שלנו אך לא פחות מכך הם נתרמים בעצמם מהמפגש עםהאוכלוסייה אותה לא פגשו קודם לכן. במהלך השנה ישנן פעילויות משותפות הנערכות לסירוגין בבסיס או בביה"ס. פיקוד העורף מזמין את התלמידים למסיבות וטקסיםהנערכים בבסיס. מפקד המחנה ערך טקס מרשיםבהשתתפות הורי התלמידים בוהוענקו כומתות כתומות לתלמידים, חולקו תגים ותעודת מתנדב לכל תלמיד. ביה"ס מזמין את חיילי הפיקוד לפעילויות ואירועים שמתקיימים בביה"ס (לדוגמא- מסע אופניים שביה"ס "יובלים" הוביל בעיר רמלה והשתתפו כ-10 חיילים מהפיקוד). הצלחת הפרויקט גורמת סיפוק רב לכולם ואף מדרבנת את התלמידים הצעירים להתנהג בצורה נאותה על מנת שיוכלו להשתלב בעתיד בפיקוד העורף.