יום ד', ד’ באלול תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת תוכנית הניסוי מרכז המשאבים גלריית עבודות תלמידים פיתוח מקצועי ואופק חדש חדר מורים יצירת קשר.

דבר מנהלת בית הספר- הגב' מירב סימוביץ תלמידים, הורים וצוות יקר!מטרתו של בית הספר הינה להבטיח את זכותו הבסיסית של התלמיד לחינוך. לתלמידים בביה"ס יובלים זכויות ואף חובות על מנת להגן ולאפשר זכות בסיסית זו.מטרות התקנון הינם:* קביעת נהלים ברורים ומוסכמים אשר יבהירו את הזכויות והחובות של כל הנוטלים חלק במעשה החינוכי.* קיום אווירה חינוכית בונה ,מערכת יחסים תקינה והוגנת תוך שיתוף כלל המערך הבית – ספרי על מנת לאפשר לתלמיד הזדמנויות והתנסויות לקראת חיוו הבוגרים.תקנון זה נכתב במהלך שנה"ל תשס"ט במסגרת תהליך בית ספרי כולל אותו הוביל צוות מוביל בית ספרי יחד עם צוות ביה"ס כולו. התקנון נכתב מתוך אמונה כי תפקיד ביה"ס הינו לחנך לדרך ארץ, סובלנות וכבוד הדדי, כל זאת תוך מתן דוגמא אישית.פרטי התקנון נגזרים מהחזון הבית ספרי העומד במרכז העשייה,אך התקנון ייבחן מידי שנה ,יעודכן וירוענן בהתאם לצרכי ויעדי ביה"ס.תקנון זה נועד לתת מענה לכל באי בית הספר והשותפים לעשייה החינוכית: התלמידים, ההורים, צוותי המעונות, צוות ביה"ס, הפיקוח והרשות המקומית. כולי תקווה כי שיתוף פעולה בין הגורמים השונים, יעצים את העשייה החינוכית בביה"ס ומחוצה לו.כמו תמיד דלתנו פתוחה לעצה ותמיכה בטלפון או באמצעות האתר הבית ספרי. מאחלת לכולנו שנה טובה פורייה מרב סימוביץ מנהלת ביה"ס