יום א', יז’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת תוכנית הניסוי מרכז המשאבים גלריית עבודות תלמידים פיתוח מקצועי ואופק חדש חדר מורים יצירת קשר.

להלן הקישור לטופס רישום להשתלמויות תשעחhttps://goo.gl/forms/xZ9By3jzTjwWPxOS2 אנא הפיצו לשטח יום נעים לכולנו -- רינה כהןמדריכה ארצית לתקשוב בחינוך המיוחדאגף טכנולוגיות מידעמשרד החינוך