יום ה', טו’ בתמוז תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת תוכנית הניסוי מרכז המשאבים גלריית עבודות תלמידים פיתוח מקצועי ואופק חדש חדר מורים יצירת קשר.

להלן הקישור לטופס רישום להשתלמויות תשעחhttps://goo.gl/forms/xZ9By3jzTjwWPxOS2 אנא הפיצו לשטח יום נעים לכולנו -- רינה כהןמדריכה ארצית לתקשוב בחינוך המיוחדאגף טכנולוגיות מידעמשרד החינוך